Flex Manager
De top 21191 Flexmanagers van Nederland
21191 professionals

 Beschikbaarheid opvragen

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

Technische groothandel Midden en Oost Nederland
Gedurende een jaar overnemen van het algemeen management in een periode van lopende reorganisaties en financiële problemen. Taken: het begeleiden en aansturen van zes vestigingsleiders en een managementteam, operationele en strategische beleidsvoering, overheid, personeel, investeringen, financiële jaarstukken en het succesvol afronden van de lopende reorganisaties van een decentrale “ieder voor zich” organisatie naar een gecentraliseerde structuur met als resultaat een aanzienlijke kostenreductie en professionalisering.

Groothandel te Zutphen
Bij deze organisatie heb ik een project uitgevoerd met als doel het ontwikkelen en implementeren van produktiviteitsverbeteringen, het optimaliseren van de processen en verhogen van de flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Produktiebedrijf dranken te Schiedam
Bij deze organisatie heb ik een project uitgevoerd met als doel het ontwikkelen en implementeren van produktiviteitsverbeteringen, het optimaliseren van de processen en verhogen van de flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Produktiebedrijf dranken Middelharnis
Bij deze organisatie heb ik een project uitgevoerd met als doel het ontwikkelen en implementeren van produktiviteitsverbeteringen, het optimaliseren van de processen en verhogen van de flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.
Een tweede project bij deze organisatie betrof het integreren van de produktie van drie produktiesites (voormalige concurrenten) op deze lokatie (communicatie, afstemming, aanpassingen, reorganisatie, procesafstemming, beleidskeuzes, kostprijsberekening (abc costing), management)

Produktiebedrijf dranken te Zoetermeer
Integratie van de produktie van een concurrerend merk op deze produktiesite. (communicatie, afstemming, aanpassingen, reorganisatie, procesafstemming, beleidskeuzes, management)
Aanvullend heb ik een projectteam opgezet met als doel het ontwikkelen en implementeren van produktiviteitsverbeteringen en het optimaliseren en flexibiliseren van de produktie.

Pakket/postbedrijf regio Nederland
Projectleider van een produktiviteitsproject met een team van 16 projectmedewerkers. Inventariseren mogelijke efficiëntieverbeteringen, selecteren en ontwikkelen zinvolle verbeteringen met management en medewerkers, implementeren, gevolgd door het begeleiden van de organisatie naar een volledige adoptie nieuwe werkwijze.

Houtverwerkende industrie te Varsseveld
Bij deze organisatie heb ik een project uitgevoerd met als doel het ontwikkelen en implementeren van produktiviteitsverbeteringen, het optimaliseren van de processen en verhogen van de flexibiliteit en kwaliteit van medewerkers.

Elektrotechnische groothandel te Almelo
Dit betrof een project van een half jaar waarbij ik met de organisatie een kwaliteitszorg systeem (ISO-9002) heb geïmplementeerd.

Regionaal energiebedrijf te Zwolle
Gedurende dit project van een half jaar heb ik tweetal opdrachten uitgevoerd:
· een marktonderzoek naar het gedrag van Nederlandse ondernemingen met betrekking tot het energiegebruik;
· het opzetten van een systeem voor het verkrijgen van landelijke kengetallen ten behoeve van de monitoring van het energiegebruik van het Nederlandse bedrijfsleven.

Ingenieursbureau te Hengelo
Met deze organisatie heb ik een strategisch en operationeel plan opgesteld, met als doel een financiële injectie vanuit de holding te rechtvaardigen en richting te geven aan een winstgevende operatie.

Handelsorganisatie in Midden en Oost Nederland
Voor deze acht aangesloten organisaties heb ik gedurende een jaar de processen geüniformeerd en alle organisaties geschikt gemaakt voor het verkrijgen van een ISO 9002 certificering en laten certificeren.

Bank te ‘s Hertogenbosch
Als onderdeel van een team projectmanagement hebben wij met ongeveer 35 medewerkers een nieuwe infrastructuur ontwikkeld, aangeschaft en geimplementeerd (hardware, diverse besturingssoftware en update’s van de bestaande bankapplicaties).


Opleiding interimmanager

MTS Electronica 1989-1991
Het Overgelder College Deventer

Bedrijfskunde-elektotechniek (Cum Laude)1991-1995
Hogeschool Enschede ‘De Maere’

Bedrijfswetenschappen-bedrijfskunde 1995-1997
Katholieke Universiteit Nijmegen


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

veranderingsmanagement
implementatie
produktiviteit
kostenreductie / beheersing
tijdelijk management
projectmanagement
procesverbetering
communicatie
financieel
kwaliteitszorg

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Spreek: Engels en Duits

 Beschikbaarheid opvragen

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :