Flex Manager
De top 21222 Flexmanagers van Nederland
21222 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Directeur, Projectmanager, Programma manager

Directeur, Projectmanager, Programma manager

Werkervaring interimmanager

Medio maart 2007 – eind oktober 2007

Financieel directeur bij groot technisch installatie bedrijf met als opdracht:
- de financiële ontmanteling en financiële overdracht van
activiteiten, medewerkers, projecten en klanten naar
andere in Nederland gevestigde tot het concern
behorende bedrijven.
- Ontwikkeling projectplan met bijbehorende
projectorganisatie
- Sturing van projectorganisatie op tijd en budget
- rapportage aan Algemeen Directeur en Executive Team van
de holding.

Jan. 2007 – maart 2007
Plv. directeur bij detacheringsbureau en opleidingen met de focus op Finance & ICT en inrichting/herstructurering van de organisatie met implementatie van Navision.

Nov. 2006- aanvang Jan. 2007
Consultancy/coaching bij implementatie ERP pakket bij callcenter in de verzekeringsbranche.

2003-2006
Directeur/Eigenaar Jachtwerf met als aandachtspunten in willekeurige volgorde:
- Opzetten internationale dealerorganisatie
- (Efficiency)verbetering productieproces
- Samenwerkingsverbanden ontwikkelen met toeleveranciers
- Kwaliteitsverbetering producten/personeel
- Culture change
- Marketing
- Financiën
- Administratieve Organisatie
- Opzetten Contractbeheer
- Communicatie intern/extern
- ICT
- Bestuurslid HISWA

1999-2003
Associé bij INTERMAAT, waarbij onderstaande opdrachten uitgevoerd zijn:

- Financieel directeur bij het NIBRA (Nederlands
Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, ZBO)
* financiële herstructurering van de onderneming
* rapportages en financiële afstemming met Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
* bewustwording kosten/baten
* focus op kerncompetenties
* ICT verantwoordelijk

- Financieel manager bij Wolters Noordhoff, uitgever van
o.a. wetenschappelijke tijdschriften.
* het neerzetten van een adequate beheersstructuur ten
aanzien van kosten en investeringen
* advisering over de integrale inrichting van de
Administratieve Organisatie, processen en informatie
* aansturing ICT management, SU's Realisatie & IT
* voortzetting van de gesprekken over de plaats van ICT
en IT binnen de onderneming, leidend tot een heldere
oplossing.
* toezien op afstemming van taken met de organisatie
* toezien op een goede implementatie van de samenvoeging
van de SU's R&IT (na advies OR).
* toezien op een goede interne communicatie over al deze
plannen en acties

- Projectmanager bij de Gelderse OntwikkelingsMaatschappij
(semi-overheid)
* begeleiden lopende pilotprojecten op het gebied van
webtechnologie en ICT
* promoten van webtechnologie en ICT oplossingen bij
ventures in de regio
* beleid ontwikkelen voor de nieuwe ICT omgeving in nieuw
pand.
* verhuizing en migratie van oude ICT omgeving in nieuw
pand.
* vooronderzoek en pakketselectie CRM-pakket

- ICT-manager bij Wilma/NBM-Amstelland, een van de
grootste Nederlandse project-
ontwikkelingsorganisaties in een fusiesituatie.
* inventariseren ICT verschillen en overeenkomsten van de
verschillende bedrijfsprocessen (visie, doelstellingen,
beleid en systemen)
* bijdragen aan het tot stand komen van de onderlinge
afstemming per proces, waarbij ICT centraal staat.
* integratie, implementatie en optimalisatie van ICT
binnen de nieuwe gefuseerde onderneming.

1997-1999 Cap Gemini
- Interim manager, ingezet bij ECI (dochter van
Bertelsmann) als IT-manager.
* leiding IT-afdeling
* begeleiden nationale en internationale projecten
* begeleiding internationale SAP-project van Bertelsmann
en lokale Roll-out van dit project voor ECI.
- Coach bij andere Cap Gemini projecten.

1990-1997 Siemens Nixdorf
1996-1997
- Projectmanager/trouble shooter/crisismanager bij SAP R/3
implementaties.
* verantwoordelijk voor het weer vlot trekken van bij
klanten geïmplementeerde, vastgelopen SAP R/3 projecten.

1992-1996
- Hoofd Financial Controlling, verantwoordelijk voor:
* verslaglegging
* (mede)bepalen van financieel beleid Siemens Nixdorf
* budgettering
* administratieve organisatie
* MIS
* financiële analyses
* ondersteuning/advisering financieel directeur en
vervanging bij diens afwezigheid.
* voorbereiden presentaties voor OR en RvC.
* coordinatie special audits

1990-1992
- Financial manager business units retail, insurance en
banking.
Verantwoordelijk voor:
* financiële verslaglegging op BU niveau.
* medebepaling financieel beleid BU
* budgettering
* financiële analyses
* contractafsluiting
* kostenbewaking

1989-1990 Siemens Nederland
- Financial Manager Service organisatie, verantwoordelijk
voor:
* financiële verslaglegging
* medebepaling financieel beleid service organisatie
* budgettering
* financiële analyses
* service contracten
* logistiek
* kostenbewaking
* import/export
* logistiek
* aftersales activiteiten
* inkoop

1985 -1989 Schreiner & Co.
- Manager contractadministratie, verantwoordelijk voor:
* totaal contractbeheer
* systeembeheer (IBM S/36)
* projectleider integratie order- en financiële
administratie.

1980-1985 Accountantsdienst Gemeente Hilversum
- Controleleider
* uitvoeren controle werkzaamheden
* samenstellen jaarrekeningen (incl. consolidaties)
* werkzaamheden in het kader van administratieve
dienstverlening.

1977-1980 Dijker en Doornbos, Amstelveen
- Assistent accountant/controle leider
(voornamelijk bij projectontwikkelingsmaatschappijen,
groothandelsbedrijven)
* uitvoeren controlewerkzaamheden
* samenstelling van jaarrekeningen (incl. consolidaties)
* werkzaamheden in het kader van admin. dienstverlening


Opleiding interimmanager

HEAO-CE (avondopleiding)
Diverse trainingen/cursussen bij Siemens Nixdorf en Cap Gemini op het gebied van:
* algemeen management
* vaktechniek
* projectmanagement (Prince2)
* programma management
* Sap R/3, modules FI/CO, AM, Partner Academy London
* Professional als Coach (PAC) , De Baak te Driebergen

Thans studerend aan het Europees Instituut voor Educatie te Driebergen voor de post-HBO opleiding “Coaching en Counseling”(dochteronderneming van De Baak)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

General management
Financieel
Commercieel
ICT
Trouble shooter, bruggenbouwer, coach


Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits
(in woord en geschrift)

Overig

Rode draad in mijn carrière is het ontwikkelen, reorganiseren, herstructureren en integreren van bedrijfsprocessen met ICT als vehikel om uiteindelijk tot de juiste financiële resultaten te komen. Zowel in vast dienstverband als zelfstandige ondernemer en vanuit verschillende rollen.
Mijn persoonlijke managementstijl kenmerkt zich hierbij als die van: trouble shooter, bruggenbouwer, coachend, doortastend en initiatief nemend in organisaties waar veel roering is door reorganisaties, fusies, outsourcing en snelle groei.
Kortom activiteiten in sterk veranderende en onder druk staande omgevingen, waarbij op korte termijn resultaat behaalt moest worden.
Ik heb interim management opdrachten uitgevoerd zowel op het niveau van CFO als CIO.
ICT was vaak de bindende factor tussen deze twee aandachtsgebieden.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :