Flex Manager
De top 21218 Flexmanagers van Nederland
21218 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interimmanager/organisatie-adviseur

interimmanager/organisatie-adviseur

Werkervaring interimmanager

2010 - heden : projeceleider (1 dag per week) herstructurering GZ instelling: advies & aansturing herstructurering van GZ instelling
2010 - heden: coach van schooldirecteur
nov. 2009 - juli 2010: College van Bestuur voor Stichting voor primair onderwijs: bovenschoolse bestuurkolom succesvol aangepast (Naar Cvb-RvT model) en bedrijfsvoering optimaal gemaakt
2007- 2009: productgroepmanager en projectleider Behangeling in GZ instelling (aansturing behandelaars + reorganisatie succesvol geĆÆmplementeerd)
2007: directeur & organisatieadiseur van gespecialiseerde uitzendorganisatie voor hoogwaardig personeel in de zorg; organisatiemodel gemaakt dat beter aansluit bij gegroeide organisatie
2007: organisatieadviseur & manager Kinderopvang: fusie en integratietraject succesvol begeleid
2006 - 2007: Regiomanger GZ instelling; tevens plan gemaakt voor sucecsvol oplossen financiƫle probelemen
2006: Organisatieadvsieur adviesbureau
2006: managementcoach GZ instelling
2006: divisiemanager GZ instelling
2004-2005: manager wonen GZ instelling
2003-2004: groepsdirecteur VSO scholen(aansturing directeuren VSO-scholen, tevens adviseur t.a.v. positionering VSO-onderwijs
2002-2003: directeur welzijnsorganisatie, waaronder kinderopvang, peuterspeelzalen, jongerenwerk, buurtwerk in grote stad
2001: opleidingsmanager HBO-school
2000-2001: bovenschools algemeen directeur (aansturing directeuren van 14 basisscholen en implementatie bovenschoolse managementstructuur)
2000-2001: oranisatieadviseur, belast met begeleiding toekomstige raad van bestuur bij fusie/oprichting audiologisch centrum en scholen voor auditief beperkten
2000: organisatie-adviesur, belast met advies raden van bestuur van 7 welzijnsorganisatie inzake fusie
1999-2000: managementcoach van scholdirecteur
1999-2000: projectleider, projectleiding nieuwbouwprojectwoonvoorzieningen v. verstandelijk gehandicapten
1999-2000: managementcoach t.b.v. hoofden en sectorhoofden GZ instelling
1998: clustermanager: aansturing 3 hoofden van activiteitencentra GZ instelling
1997-1998: projectleider:aansturing/begeleiding fusie van 3 scholen voor mlk en lom, alsmede de afsplisting van VSO-afdelingen (in het kader van WSNS)
1997: trainer: opzet en uitvoering training "fusiebegeleiding" t.b.v. adviseurs van besturenorganisatie voor scholen
1997: adviseur/managementcoach: onderzoek naar functioneren management kinderdagcentrum, alsmede coaching hoofd
1996-1997: projectleider: aansturing/begeleiding fusie 3 scholen voor lom en mlk van diverse signatuur
1996: directeur basisschool met internationale afdeling (crisismanagement)

Opleiding interimmanager

sociale pedagogiek/andragogiek

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

resultaatgericht
vraaggestuurd
weet weerstanden te doorbreken en te motiveren
ruime ervaring in aansturing en begeleiding van veranderingstrajecten
transparant & duidelijk
coachende stijl van leidinggeven
blijft ook onder druk overeind staan en pakt door waar nodig

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

Overig

diverse publicaties (Kluwer) in vakbladen over veranderingsprocessen in onderwijs
boek geschreven over de procesmatige en emotionele aspecten bij fusie in het onderwijs
diverse werkconferenties geleid voor managers over: managementvaardigheden, strategische beleidsvorming, marktgericht werken

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :