Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim Jurist/Consultant

Interim Jurist/Consultant

Werkervaring interimmanager

2003 - heden: Consultant & Jurist
Free Lance
• Als Senior Legal Counsel ondersteuning geven aan de juridische afdeling van N.V. Nuon Energy Trading & Wholesale. De werkzaamheden bestaan uit het onderhandelen van handelscontracten (ISDA, EFET, IETA, CSA, SCOTA) op het gebied van grondstoffen zoals olie, kolen, gas, elektriciteit en afgeleide derivaten, het begeleiden en implementeren van projecten op het gebied van CO2 reductie (CDM) en het professionaliseren van de organisatie gezien de toenemende regulatoire omgeving en interne eisen. Daarnaast stuur ik enige junior medewerkers aan.
• Toetsen van een groot aantal bancaire processen van Delta Lloyd Bank aan wet en regelgeving zoals Wte, Wtk en Wfd.
• Helpen opzetten van een afdeling binnen de kolom ‘Risk Management’ van ING Financial Markets (na 2005 op contractsbasis). Deze afdeling is verantwoordelijk van het limiteren van risico’s ten opzichte van tegenpartijen. Deze risico’s worden verkleind door middel van een goed toetsings- en juridisch beleid.
Werkzaamheden bestonden uit het onderhandelen van diverse contracten (voornamelijk op effectengebied e.g. ISDA, CSA, GMRA, GMSLA, OSLA), ontwerpen en implementeren van processen en het op elkaar aan laten sluiten van automatiseringssystemen en bedrijfsprocessen.
• Schrijven businessplan ten behoeve van de exploitatie van een multifunctioneel centrum in stadsdeel Zuidoost. Het betrof hier een uitgebreid investeringsvoorstel met een waarde van ruim twee miljoen euro.

2001 - 2003: Consultant
DCE Consultants BV
Management consultant binnen de publieke sector
• Adviseren en participeren in de opzet van de eenheid Vastgoed bij de provincie Zuid-Holland. Naast het geven van juridisch advies zijn tijdens dit traject bedrijfsprocessen ontworpen en geïmplementeerd en is een Vastgoed informatie pakket geselecteerd. Verder is er begonnen met de opschoning van alle juridische informatie betreffende grond en gebouwen die in eigendom zijn van de provincie.
• Adviseren Provincie Zuid-Holland op het gebied van Planning & Control. Onderdeel van dit traject was het afstemmen van producten en processen met de nieuwe Planning & Control cyclus.
• Onderzoek naar de concurrentiepositie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. Doel van dit vastgoed gerelateerde onderzoek was om het prijsniveau van deze haven af te zetten tegen de prijzen zoals die worden gevraagd aan (veelal) logistieke bedrijven in de nautische sector door andere havens in NW-Europa. Daarnaast is onderzocht in hoeverre niet-financiële prikkels invloed hebben in de vestigingskeuze van bedrijven. Tevens MBA afstudeerscriptie.
• Ondersteunen van de REMU bij de liberalisering van de stroommarkt. Ter voorbereiding van deze liberalisering heeft de REMU een nieuw backoffice bedrijf opgericht om zowel de netwerk als de leveringspoot te kunnen servicen. Bij het oprichten van dit bedrijf ben ik nauw betrokken geweest door middel van het inregelen nieuwe processen en het geven van juridisch advies over de liberalisering en hulp bij het opzetten van het nieuwe back office systeem.
• Adviseren van de Provincie Gelderland over hun e-government strategie. Doel van dit project was om alle e-government initiatieven binnen deze overheid te beoordelen op hun mogelijke slagingskansen en mate van gewenstheid.

1998 - 2001: Securities Counsel
ING Bank N.V.
Juridisch en commercieel adviseur effectenbedrijf
• Het zelfstandig onderhandelen met professionele tegenpartijen van contracten op het gebied van internationale effectenhandel. Deze contracten hadden betrekking op securities lending, repo, custody en andere effecten transacties.
• Onderhandelen over de verkoop van een automatiseringssysteem en het opstellen van een contract over het gebruik van dit systeem.
• Het geven van intern juridisch advies aan het Effectenbedrijf van de ING.
• Het bouwen en ontwerpen van een contractendatabase en het meewerken aan het invoeren van het gebruik hiervan binnen de afdeling.
• Opzetten van een ‘shared service centre’ voor de afhandeling en verwerking van personeels opties.

1998: Adviseur bedrijfssparen
ING Bank N.V.
Commercieel trainee traject
• Het opzetten van bedrijfssparen in District Noord-Holland Noord.
• Het adviseren van bedrijven door middel van presentaties aan directie en werknemers.
• Benaderen van bedrijven en gebruikscontracten afsluiten met deze bedrijven en hun medewerkers na onderhandelingen met de directie.
• Aansturen nieuwe medewerkers.

1997: Junior consultant
Da Vinci Groep B.V.
Management consultant
• Het mede-schrijven van een businessplan op het gebied van autofinancieringen.
• Het verder uitbouwen van het Hypotheken Data Netwerk en het onderhouden van contacten met gebruikers van dit systeem.
• Medewerking verlenen aan de verzelfstandiging van een dochter van OHRA.
• Het geven van juridisch advies. Opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden.

1996: Medewerker Stichting Mara
Mede organiseren en rijden van een humanitair transport naar voormalig Joegoslavië.

Service medewerker Pathé Cinema’s

1989 - 1996: Internationaal chauffeur Europcar-Interrent Autoverhuur B.V.Opleiding interimmanager

2000 - 2002: Master of Business Administration (MBA)
NIMBAS-Bradford te Utrecht

1988 - 1996: Rechtsgeleerdheid
Universiteit van Amsterdam

1982 - 1988: Gymnasium B
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Cursussen e.d.
• Diverse commerciële trainingen
• Diverse trainingen op het gebied van effecten- en contractenrecht

PC-vaardigheden
Volledig bekend met de volgende software;
• MS Office: Word, PowerPoint, Access en Excel.
• MS Visio
• MS Project


Talenkennis interimmanager

Engels vloeiend, Duits en Frans goed

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :